Thể loại: Xem màu mạng gà

Phép xem mạng gà theo Kê kinh – P5 Sinh khắc theo ngày (nhật thần sinh khắc).

Lượt xem: 1.87K Views

*Nhật thần sinh khắc là quan hệ sinh-khắc của màu gà đối với hành của ngày. *Hành của thập thiên can: Giáp, Ất=mộc Bính, Đinh=hỏa Canh, Tân=kim Nhâm, Quí=thủy Mậu, Kỷ=thổ *Ngày tốt: bình hòa h...

Phép xem mạng gà theo Kê kinh – P4 Sinh khắc theo mùa

Lượt xem: 1.02K Views

*Tứ thời sinh khắc là quan hệ vượng-suy của các hành theo mùa. *Xuân, hạ, thu, đông: bốn mùa tuần hoàn, hoán chuyển. Cuối mỗi mùa đều có một giai đoạn nhập thổ (tứ quý). Hành đại diện của các mùa: xuân-mộc, hạ-hỏa,...

Phép xem mạng gà theo Kê kinh – P3 Sinh khắc của màu lông

Lượt xem: 994 Views

*Nhạn: ăn ó vàng, xám – thua ô, điều. *Xám: ăn ô, ó vàng – thua điều, nhạn *Ô: ăn nhạn, điều – thua xám, ó vàng *Điều: ăn xám, nhạn – thua ó vàng, ô *Ó vàng: ăn điều, ô – thua nhạn, xám *Luận “thắng...

Phép xem mạng gà theo Kê kinh – P2 Ngũ hành luận

Lượt xem: 1.21K Views

*Tương sinh: nghĩa là hỗ trợ, giúp đỡ, kim-->thủy, thủy-->mộc, mộc-->hỏa, hỏa-->thổ, thổ-->kim, đi giáp một vòng, các hành sinh lẫn nhau. *Tương khắc: là cản trở, khắc chế, kim> mộc, mộc>thổ, ...

Phép xem mạng gà theo Kê kinh – P1 màu lông

Lượt xem: 1.76K Views

Mọi người đều biết rằng kết quả thi đấu ngày nay hầu như phụ thuộc vào bổn bang và chế độ nuôi dưỡng. Nhưng một khi bổn bang và chế độ nuôi dưỡng là như nhau, mà điều này vốn là xu hướng chung, thì màu mạng chính là y...

Xem màu mạng gà P4 – Chuối chân xanh với điều chân xanh

Lượt xem: 14.49K Views

Ở phần 4 này chúng ta sẻ nói về màu mạng của gà chuối chân xanh với gà điều chân xanh nhe anh em, theo kinh nghiệm của mình thì khoảng 80% các con gà chuối chân xanh sẻ ăn con gà điều chân xanh nhé,  lưu ý kết quả chỉ...

Xem màu mạng gà P3 – Gà nhạn

Lượt xem: 25.65K Views

Đầu tiên trước khi vào vấn đề về gà nhạn, mình xin nói lại một lần nữa tất cã những điều mình viết ra các bạn sẻ không tìm thấy trong bất cứ tài liệu nào bởi vì đa số các trận tay đôi so màu mạng của 2 con gà đã cung ...

Xem màu mạng gà P2 – Gà điều chân trắng

Lượt xem: 33.00K Views

Ở Phần 1 màu mạng gà chúng ta nói về gà khét và gà chuối, hôm nay sang phần 2 cùng nói về gà điều chân trắng nhé các bạn. Đầu tiên thì nói về những con gà trên mạng của gà điều chân trắng là gà điều chân vàng, ...

Xem màu mạng gà P1 – Gà khét và gà chuối

Lượt xem: 126.67K Views

Điều quan trọng đầu tiên là xác định con nào khét con nào chuối, nhiều người cứ nhìn con chuối vàng nguyên con bộ đuôi màu đen thì kêu là gà khét, xin thưa với các bạn là nếu là gà khét thì đuôi của nó đi theo tông mà...