Loading...

Chào mọi người mình tên Trần Hoài Thương và mình đến từ Bình Thuận rất mong được kết bạn giao lưu tâm sự, ai thật sự quan tâm và mến mình thì kết bạn facebook mình nói chuyện chơi nha.

Facebook: https://www.facebook.com/ut.tranthi.142892

Đời sẽ bớt đi bao phần cây đắng nếu con ng ta biết đứng vào vị trí của nhau mà thấu hiểu! Đặt mình vào ng khác đi… để biết ng ta giờ như thế nào… thử khóc vì ng khác một lần đi… để biết nước mắt mặn đắng ra sao!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Tre cao chi lắm hỡi tre. Một mai tre thác ta làm bè chao chân!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Đi dinh thầy thím cầu nguyện

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời

Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường. Không phải vì tôi không có bản đồ. Mà vì tôi không có một đích đến!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh