Đầu tiên là con gà xanh que 2kg880, có cái mồng lạ lắm, mồng chích mà nó dựng lên 1 cục, gà hàng đấu nha anh em, xanh bắt răn cưa điều ran, 2 cựa đen, vảy không có lỗi luôn, gà 8 móng đen nha anh em,hậu độ tuyệt vời luôn.

Tiếp theo là con điều chân vàng mồng dâu, gà từng đá trường C1 1 cái, bao đâm luôn, gà 2kg680 nha anh em.

Gà có bộ vảy siêu mỏng, găn cưa từ trên xuống dưới luôn nha anh em, chân phải đóng cái xuyên đao.

 

ANH EM MUỐN MUA GÀ VUI LÒNG LIÊN HÊ:

HƯNG CẦN THƠ – 090 1616 789