Loading...

QUÁI KÊ tiếp tục xuất hiện !!!
” Mãnh Hổ vồ mồi “
Con gà nết đá ” LẠ mà ĐỘC “, rất đặc biệt gây sự chú ý trên sàn đấu THOMO, cả 2 trận đều làm đối thủ sợ hoảng bỏ chạy.

The file "advanced-iframe/js/ai_external.js" can not be saved. Please check the permissions of the js folder and save the settings again. This file is needed for the external workaround! If you don't use the external workaround please create a empty file with the name ai_external.js in the js folder of the plugin.

Lối đá kiểu đó đối thủ rất khiếp sợ.nó làm hoảng quá nên đối thủ sợ bỏ chạy.trận sau trước khi con kia chạy nó nhép nhép miệng “mày không biết tao là thần kê à”