Cận cảnh con gà chuối đại giáp, đẹp mê li của trại gà Mít Trà Cú Trà Vinh