Đang tải dữ liệu ...

Helo mọi người, hôm nay có làm cái video clip muốn chia sẻ cách nuôi gà đá, nuôi làm sao để cho pin để đem ra ngoài đá với người ta, đầu tiên muốn nuôi một con gà phải đúng cái số kg của nó đã, ví dụ như mình nuôi con gà chạng 2,5kg, mình ôm vô tay nó mỏng, giống như nó chưa có đặt gà á, …. xem thêm dưới clip.