Huỳnh Minh Chí / Added Videos

Xem vảy gà có quyết định là gà hay hay không ?

Lượt xem: 1.72K Views

Xem tướng gà hay hay dở là xem toàn bộ con gà. Không phải chỉ có vảy mà đã quyết định là gà hay hay dở. Đấy chỉ là một khía cạnh trong toàn bộ mức độ hay hay dở của gà. Thí dụ gà có vảy án thiên được xem là gà ...

Chọn mua chiến kê ( gà ) sao cho hiệu quả?

Lượt xem: 1.41K Views

Bài chia sẻ này mang tính cách ý kiến cá nhân anh em nào cảm thấy thích thì thử còn ko thì bấm cho nhanh.  Người mua chiến kê sao cho hiệu quả?  1: nhửng trại có uy tính và cho mình đc nhiều sự lựa chọn. 2: trại có...

Phép xem mạng gà theo Kê kinh – P5 Sinh khắc theo ngày (nhật thần sinh khắc).

Lượt xem: 550 Views

*Nhật thần sinh khắc là quan hệ sinh-khắc của màu gà đối với hành của ngày. *Hành của thập thiên can: Giáp, Ất=mộc Bính, Đinh=hỏa Canh, Tân=kim Nhâm, Quí=thủy Mậu, Kỷ=thổ *Ngày tốt: bình hòa h...

Phép xem mạng gà theo Kê kinh – P4 Sinh khắc theo mùa

Lượt xem: 274 Views

*Tứ thời sinh khắc là quan hệ vượng-suy của các hành theo mùa. *Xuân, hạ, thu, đông: bốn mùa tuần hoàn, hoán chuyển. Cuối mỗi mùa đều có một giai đoạn nhập thổ (tứ quý). Hành đại diện của các mùa: xuân-mộc, hạ-hỏa,...

Phép xem mạng gà theo Kê kinh – P3 Sinh khắc của màu lông

Lượt xem: 288 Views

*Nhạn: ăn ó vàng, xám – thua ô, điều. *Xám: ăn ô, ó vàng – thua điều, nhạn *Ô: ăn nhạn, điều – thua xám, ó vàng *Điều: ăn xám, nhạn – thua ó vàng, ô *Ó vàng: ăn điều, ô – thua nhạn, xám *Luận “thắng...

Phép xem mạng gà theo Kê kinh – P2 Ngũ hành luận

Lượt xem: 328 Views

*Tương sinh: nghĩa là hỗ trợ, giúp đỡ, kim-->thủy, thủy-->mộc, mộc-->hỏa, hỏa-->thổ, thổ-->kim, đi giáp một vòng, các hành sinh lẫn nhau. *Tương khắc: là cản trở, khắc chế, kim> mộc, mộc>thổ, ...

Phép xem mạng gà theo Kê kinh – P1 màu lông

Lượt xem: 518 Views

Mọi người đều biết rằng kết quả thi đấu ngày nay hầu như phụ thuộc vào bổn bang và chế độ nuôi dưỡng. Nhưng một khi bổn bang và chế độ nuôi dưỡng là như nhau, mà điều này vốn là xu hướng chung, thì màu mạng chính là y...