dukyto / Liked Videos

Đá gà Campuchia Thomor 19/10/2017 phần 12

Lượt xem: 5.45K Views

Đá gà Campuchia Thomor 1/8/2017 phần 10

Lượt xem: 6.84K Views

Đá gà Campuchia Thomor 10/5/2017 phần 5

Lượt xem: 7.74K Views

Cách tiêm vaccine cho gà từ 1 đến 63 ngày.

Lượt xem: 2.88K Views

Nuôi gà, ngoài việc cho ăn uốn vệ sinh chuồn trại để gà mau lớn khỏe mạnh, thì việc tim vaccine cho gà cũng rất quan trọng nhé mọi người, người ta có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh lá đấy, hôm nay mình sẻ chia sẻ với cá...