dukyto

Joined 2 năm ago

Recently Added

Xem thêm

Đá gà Campuchia Thomor 08/01/2018 phần 4

Lượt xem: 7.93K Views

Đá gà Campuchia Thomor 08/01/2018 phần 3

Lượt xem: 5.30K Views

Đá gà Campuchia Thomor 08/01/2018 phần 2

Lượt xem: 4.32K Views

Liked Videos

Xem thêm

Đá gà Campuchia Thomor 1/8/2017 phần 10

Lượt xem: 6.85K Views

Đá gà Campuchia Thomor 10/5/2017 phần 5

Lượt xem: 7.75K Views

Cách tiêm vaccine cho gà từ 1 đến 63 ngày.

Lượt xem: 2.89K Views

Nuôi gà, ngoài việc cho ăn uốn vệ sinh chuồn trại để gà mau lớn khỏe mạnh, thì việc tim vaccine cho gà cũng rất quan trọng nhé mọi người, người ta có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh lá đấy, hôm nay mình sẻ chia sẻ với cá...