Category: Đá gà tre

Đá gà tre – Chạng 920g – Lên 3

2.65K Views0 Comments

Đá gà tre lên lớp 2

2.78K Views0 Comments

Đá gà tre vàng 1kg80 vs bướm 1kg130

3.06K Views0 Comments

Đá gà tre Miền Tây điều vs khét

2.06K Views0 Comments

Đá gà tre trạng 1.180kg đá đồng

5.26K Views0 Comments

Xám Lá 1240g VS chuối cú 1200g

6.95K Views0 Comments

Đá gà tre 2017 – Điều 870g VS Chuối 840g

33.86K Views0 Comments

Đá gà tre – Chuối Cú 1100g VS Điều 1130g – Lên 2

7.03K Views0 Comments

Gà tre đá cựa quá dữ

19.16K Views0 Comments

Trang 1 trên 212