Category: Đá gà tre

Trận gà hay nhất miền tây

1.06K Views0 Comments

Mập su mô thả gà trường làng

1.05K Views0 Comments

Chuối chông độ bông 1kg200

2.72K Views0 Comments

Bông lên lớp 1kg8 vs Điều 1kg7 sml

2.98K Views0 Comments

Đá gà tre nặng hơn 700g

6.24K Views0 Comments

Đá gà tre Vĩnh Long chạng 1070g – Lên 1

3.50K Views0 Comments

Long tranh Hổ đấu – Gà tre đồng 1kg080

4.49K Views0 Comments

Đá gà tre – Chạng 920g – Lên 3

3.10K Views0 Comments

Đá gà tre vàng 1kg80 vs bướm 1kg130

4.91K Views0 Comments

Trang 1 trên 3123