Category: Đá gà tre

Xám Lá 1240g VS chuối cú 1200g

480 Views0 Comments

Đá gà tre 2017 – Điều 870g VS Chuối 840g

32.79K Views0 Comments

Đá gà tre – Chuối Cú 1100g VS Điều 1130g – Lên 2

6.25K Views0 Comments

Gà tre đá cựa quá dữ

17.94K Views0 Comments

Đá gà tre tiền lớn Đồng Nai

8.18K Views0 Comments

Đá gà tre cựa sắt ăn tiền 2017

4.97K Views0 Comments

Đá gà tre cựa sắt 2017 – Gà tre độ Mỹ Tho

34.57K Views0 Comments

Đá gà tre cựa sắt 2017 – Trại gà thử cựa

12.03K Views0 Comments

Đá gà tre cựa sắt 2017 – Điều Cắt vs Khét Lai

8.71K Views0 Comments

Trang 1 trên 212