Category: Đá gà Miền Tây

Đá gà tre – Chạng 920g – Lên 3

1.20K Views0 Comments

Đá gà tre lên lớp 2

1.34K Views0 Comments

Gà lên lớp 2

1.86K Views0 Comments

Đá gà Thơm Rơm Khánh Hòa

2.89K Views0 Comments

Đá gà tre vàng 1kg80 vs bướm 1kg130

2.31K Views0 Comments

Đá gà Miền Tây, 3 nốt nhạc có kết quả

4.27K Views0 Comments

Hùng Kê tranh tài vàng 3k4 của mình vs Cú 3k2

7.52K Views0 Comments

Đá gà cựa sắt Cà Mau

3.04K Views0 Comments

Đá gà Miền Tây – Xanh và Điều Lá trạng 2kg6

3.07K Views0 Comments

Đá gà tre Miền Tây điều vs khét

1.73K Views0 Comments

Trang 1 trên 212