Category: Đá gà Miền Tây

Đá gà tre – Chạng 920g – Lên 3

2.65K Views0 Comments

Đá gà tre lên lớp 2

2.79K Views0 Comments

Gà lên lớp 2

2.93K Views0 Comments

Đá gà Thơm Rơm Khánh Hòa

4.15K Views0 Comments

Đá gà tre vàng 1kg80 vs bướm 1kg130

3.06K Views0 Comments

Đá gà Miền Tây, 3 nốt nhạc có kết quả

4.83K Views0 Comments

Hùng Kê tranh tài vàng 3k4 của mình vs Cú 3k2

7.87K Views0 Comments

Đá gà cựa sắt Cà Mau

3.13K Views0 Comments

Đá gà Miền Tây – Xanh và Điều Lá trạng 2kg6

3.27K Views0 Comments

Đá gà tre Miền Tây điều vs khét

2.06K Views0 Comments

Trang 1 trên 212