dukyto / Added Videos

Xám Lá 1240g VS chuối cú 1200g

6.84K Views0 Comments

TOP 2 chiến kê giá 15 triệu của trại gà Hưng Cần Thơ

3.11K Views0 Comments

Đầu tiên là con gà xanh que 2kg880, có cái mồng lạ lắm, mồng chích mà nó dựng lên 1 cục, gà hàng đấu nha anh em, xanh bắt răn cưa điều ran, 2 cựa đen, vảy không có lỗi luôn, gà 8 móng đen nha anh em,hậu độ tuyệt vời l...

Đá gà mỹ cựa dao mới nhất 2017

456 Views0 Comments