dukyto

Joined 2 năm ago

Đá gà Campuchia Thomor 08/01/2018 phần 4

7.83K Views0 Comments

Đá gà Campuchia Thomor 08/01/2018 phần 3

5.20K Views0 Comments

Đá gà Campuchia Thomor 08/01/2018 phần 2

4.18K Views0 Comments

Đá gà Campuchia Thomor 19/10/2017 phần 12

5.34K Views0 Comments

Đá gà Campuchia Thomor 1/8/2017 phần 10

6.80K Views0 Comments

Đá gà Campuchia Thomor 10/5/2017 phần 5

7.64K Views0 Comments

Cách tiêm vaccine cho gà từ 1 đến 63 ngày.

2.74K Views0 Comments

Nuôi gà, ngoài việc cho ăn uốn vệ sinh chuồn trại để gà mau lớn khỏe mạnh, thì việc tim vaccine cho gà cũng rất quan trọng nhé mọi người, người ta có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh lá đấy, hôm nay mình sẻ chia sẻ với cá...