dukyto

Joined 1 năm ago

Đá gà tre – Chạng 920g – Lên 3

532 Views0 Comments

Đá gà tre lên lớp 2

746 Views0 Comments

Gà lên lớp 2

1.38K Views0 Comments

Đá gà Campuchia Thomor 19/10/2017 phần 12

5.01K Views0 Comments

Đá gà Campuchia Thomor 1/8/2017 phần 10

6.78K Views0 Comments

Đá gà Campuchia Thomor 10/5/2017 phần 5

7.52K Views0 Comments

Cách tiêm vaccine cho gà từ 1 đến 63 ngày.

2.62K Views0 Comments

Nuôi gà, ngoài việc cho ăn uốn vệ sinh chuồn trại để gà mau lớn khỏe mạnh, thì việc tim vaccine cho gà cũng rất quan trọng nhé mọi người, người ta có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh lá đấy, hôm nay mình sẻ chia sẻ với cá...